අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2021.11.06 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Share
Ada Derana
Published at : 06 Nov 2021
21458 views
287
31

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2021.11.06
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2021.11.06

0:00 - සිරස්තල​
Headlines

01:35 - යළි ඉහළ යන ආසාදිතයින්…

04:18 - වගාව ප්‍රතික්ෂේප කරන ගොවින්…

07:00 - මෛත්‍රී මායිම් නොකරන පොහොට්ටුවේ උපදෙස් …

09:24 - වැස්ස ගාල්ල යටකරයි…

10:55 - කිසිවක් නොමැති දුෂ්කර ගම්මානයක්…

12:36 - මුතුරාජවෙල ගැසට්ටුවට එරෙහිව පෙත්සමක්…

15:42 - දළඳා මාළිගාවට ඉහළින් ඩ්‍රෝන් යැවූ බංගලි ජාතිකයෙක් කොටුවෙයි…


This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live
Sri LankaDeranaNews

How to hinge correctly - Golf with Michele Low

How to hinge correctly - Golf with Michele Low

My talking tom friends effects

My talking tom friends effects

Old Power Bulldozer Pushing Dirt and Dump Truck Heavy Stuck - Dump Truck Dumping Dirt in Action

Old Power Bulldozer Pushing Dirt and Dump Truck Heavy Stuck - Dump Truck Dumping Dirt in Action

All The Things I’ve Bought My New Guide Dog! (ft. Gallop, Bennix, & Lavender!)

All The Things I’ve Bought My New Guide Dog! (ft. Gallop, Bennix, & Lavender!)

Major Problem Boss Fight! - Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Gameplay Part 30 (PC)

Major Problem Boss Fight! - Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Gameplay Part 30 (PC)

[쇼! 음악중심] 극한데뷔 야생돌 - 앤서 (The Wild idol - ANSWER), MBC 211211 방송

[쇼! 음악중심] 극한데뷔 야생돌 - 앤서 (The Wild idol - ANSWER), MBC 211211 방송

ACTIVITY 2 TAKE INTO CONSIDERATION PRACTICE

ACTIVITY 2 TAKE INTO CONSIDERATION PRACTICE

Αδάμος Αναστασίου: You raise me up | The Voice of Greece | 8η Σεζόν

Αδάμος Αναστασίου: You raise me up | The Voice of Greece | 8η Σεζόν

New York Fashion Week Spring 2022 ROAST (Can Michael Kors ACTUALLY Do "Urban Romance"? )

New York Fashion Week Spring 2022 ROAST (Can Michael Kors ACTUALLY Do "Urban Romance"? )

junior a - zipper

junior a - zipper

Joe Mettle-How excellent (feat Jeshrun Okyere)

Joe Mettle-How excellent (feat Jeshrun Okyere)

Right combination Duet, seiko matsuda & donnie warlhberg With Lyrics

Right combination Duet, seiko matsuda & donnie warlhberg With Lyrics

Foundation — Official Trailer | Apple TV+

Foundation — Official Trailer | Apple TV+

Sam Smith - Like I Can (Lyrics)

Sam Smith - Like I Can (Lyrics)

LONG3 - ΣΑΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ Prod.SIN LAURENT (Official Music Video 4K)

LONG3 - ΣΑΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ Prod.SIN LAURENT (Official Music Video 4K)

40 Random And Interesting Historical Photos!

40 Random And Interesting Historical Photos!

NEVER TOO SMALL Small Zen family Hong Kong apartment - 45sqm/484sqf

NEVER TOO SMALL Small Zen family Hong Kong apartment - 45sqm/484sqf

Jack Stauber - There's Something Happening [Extended] (sub español/lyrics)

Jack Stauber - There's Something Happening [Extended] (sub español/lyrics)

A Sort Of Homecoming (Remastered 2009)

A Sort Of Homecoming (Remastered 2009)

AQUARIUS~THEY’RE TRULY❤️DEEPLY IN LOVE😍RETURNING 2U🔥AFTER A 3RD PARTY TOWER💔BUT WHERE ARE U🤣⁉️

AQUARIUS~THEY’RE TRULY❤️DEEPLY IN LOVE😍RETURNING 2U🔥AFTER A 3RD PARTY TOWER💔BUT WHERE ARE U🤣⁉️

People Living the Life I want

People Living the Life I want

Azizi as Fawad Ch | Hasb e Haal | 16 Dec 2021 | حسب حال | Dunya News

Azizi as Fawad Ch | Hasb e Haal | 16 Dec 2021 | حسب حال | Dunya News

trendy vs. timeless

trendy vs. timeless

Times People Learned The Precise Definition Of A Bad Day

Times People Learned The Precise Definition Of A Bad Day

Oil Painting Tutorial || Prime, Gesso, and Varnish Wood Panels

Oil Painting Tutorial || Prime, Gesso, and Varnish Wood Panels

Important Message By LAKOTA Elder Dave Swallow Jr. | Mitakuye Oyasin

Important Message By LAKOTA Elder Dave Swallow Jr. | Mitakuye Oyasin

BITCOIN'S MOST BULLISH MONTH | ETHER BREAKS $4600 | BIG SURGE COMING?

BITCOIN'S MOST BULLISH MONTH | ETHER BREAKS $4600 | BIG SURGE COMING?

THIS IS WHAT 100x 75+ PLAYER PICKS GAVE US FOR ROAD THE THE KNOCKOUTS!

THIS IS WHAT 100x 75+ PLAYER PICKS GAVE US FOR ROAD THE THE KNOCKOUTS!

Shirley Bassey - IF You Go Away (1967 Recording)

Shirley Bassey - IF You Go Away (1967 Recording)

135th IOC Session, part 2

135th IOC Session, part 2

This Puzzle Box Contains an Ingenious Mechanism!! - The Portal Box

This Puzzle Box Contains an Ingenious Mechanism!! - The Portal Box

BITCOIN XMAS TA AMA!!! Be aware of this!!!

BITCOIN XMAS TA AMA!!! Be aware of this!!!

Be the best you possibly can. The world want's to see your greatness.

Be the best you possibly can. The world want's to see your greatness.

Where Is The Best Place To Buy Your Backlinks?

Where Is The Best Place To Buy Your Backlinks?

The aqueous solution/ liquid that absorbs nitric oxide to a considerable extent is :

The aqueous solution/ liquid that absorbs nitric oxide to a considerable extent is :

Delta CEO: Holiday bookings are coming in very strong, will result in profit

Delta CEO: Holiday bookings are coming in very strong, will result in profit

Tenille Arts - Growing Old Young - Official One Take Acoustic Video

Tenille Arts - Growing Old Young - Official One Take Acoustic Video

YELLOW-THROATED MARTEN / KHARZA ─ A Huge Marten That Kills Deer and Monkeys for Sport

YELLOW-THROATED MARTEN / KHARZA ─ A Huge Marten That Kills Deer and Monkeys for Sport

Preparing for WAR! - MYTH OF EMPIRES SURVIVAL MULTIPLAYER EP5

Preparing for WAR! - MYTH OF EMPIRES SURVIVAL MULTIPLAYER EP5

Soluce mont abrupt chemin - Heartan - Pierre Magma - Cornil - Pokemon Diamant Perle  - Legendaire

Soluce mont abrupt chemin - Heartan - Pierre Magma - Cornil - Pokemon Diamant Perle - Legendaire

Mateus Vital ► Corinthians ● Crazy Skills & Goals ● 2020/21 | HD

Mateus Vital ► Corinthians ● Crazy Skills & Goals ● 2020/21 | HD

What does that even mean? Great Perhaps.

What does that even mean? Great Perhaps.

Off The Record: Making a Career Out of Outrage (ft. Lawrence Kao)

Off The Record: Making a Career Out of Outrage (ft. Lawrence Kao)

You Could Stay

You Could Stay

Arizona progressives organize to fund Kyrsten Sinema’s primary challenger

Arizona progressives organize to fund Kyrsten Sinema’s primary challenger

Greg Luther // How these agents are setting themselves up for an additional $250,000 in income.

Greg Luther // How these agents are setting themselves up for an additional $250,000 in income.

3 stocks crashing - doing this next

3 stocks crashing - doing this next

How Simple and Complicated Chess Can Be

How Simple and Complicated Chess Can Be

BAKERSFIELD GONE WILD 10/16/21 !!! VIEWER DISCRETION ADVISED!!!

BAKERSFIELD GONE WILD 10/16/21 !!! VIEWER DISCRETION ADVISED!!!